Kızaklı Kombine Sıkma Pabucu

Ürün Nr. 1120:Alt Destekli

M12 imbus civata DIN 508 T-Pabuçla kullanılır.

Parça yükseklik sıkma aralığı 36-86mm

Sıkma kuvveti 1600kgf

Ürün Nr. 1130:Alt Destekli

M12 imbus civata DIN 508 T-Pabuçla kullanılır.

Parça yükseklik sıkma aralığı 45-105mm

Sıkma kuvveti 2000kgf

 

Product Nr. 1120:Bottom Supported

M12 imbus bolt is used with DIN 508 T-Nut.

Height clamping gap of the piece is 36-86mm

Clamping Force is 1600kgf

Product Nr. 1130:Bottom Supported

M12 imbus bolt is used with DIN 508 T-Nut.

Height clamping gap of the piece is 45-105mm

Clamping Force is 2000kgf

 

Ürün Nr. 1150:Alt Destekli

M16 ‹mbus civata DIN 508 T-Pabuçla kullan›l›r.

Parça yükseklik s›kma aral›€› 48-113mm

S›kma kuvveti 2500kgf

Ürün Nr. 1160:Alt Destekli

M20-M24 ‹mbus civata DIN 508 T-Pabuçla kullan›l›r.

Parça yükseklik s›kma aral›€› 79-139mm

S›kma kuvveti 5500kgf

Product Nr. 1150:Bottom Supported

M16 imbus bolt is used with DIN 508 T-Nut.

Height clamping gap of the piece is 48-113mm

Clamping Force is 2500kgf

Product Nr. 1160:Bottom Supported

M20-M24 imbus bolt is used with DIN 508 T-Nut.

Height clamping gap of the piece is 79-139mm

Clamping Force is 5500kgf

UYGULAMA;

1- Alt destegi is parçasına uygun sekle getir sabitle

2- K.K.S.P. destekler artırılarak istenilen mesafeye ulasılır

3- K.K.S.P. imbus civata ile T-Pabuca karsılık T-Kanala tak

istenilen pozisyona getir.

4- Pabuç imbus civatasıyla is parçasını sabitle

APPLICATION

1- Bottom support is brought to suitable form with the work piece

and then it is _xed.

2- Desired distance is reached by increasing K.K.S.P. supports

3- K.K.S.P. is applied in T-Slot with imbus bolt against T-Nut

4- Work piece is _xed with the imbus bolt of the clamp